مقالات فنی پتروشیمی بندرامام BIPC

آکومولاتور و کاربردهای صنعتی آن :

 

آکومولاتور و کاربردهای صنعتی آن :

آکومولاتور یا انباره وسیله ای جهت ذخیره سازی است مفهوم گسترده ای است .

 و از برق گرفته تا سیستم های هیدرولیک و پنیوماتیک و از مدارهای الکتریکی گرفته تا کمپرسورهای فرآیندی هر کدام به نحوی از مفهوم آکومولاتور استفاده می کنند . برای روشن شدن مطلب به مثالهای زیر توجه کنید :

1-      در برق آکومولاتور یا انباره وسیله ای است برای ذخیره انرژی الکتریکی است 

2-      در هیدرولیک براساس قانون بویل ماریوت کار می کند در دمای ثابت فشار گاز به نسبت عکس حجم آن عمل می کند خاصیت تراکم پذیری گاز باعث می شود که امکان ذخیره سازی انرژی پتانسیل در آکومولاتور گازی را فراهم کند . در چنین شرایطی کاهش فشار سیستم باعث می شود گاز محبوس شده منبسط شود و سیال ذخیره شده در داحل آکومولاتور به داخل سیستم هیدرولیک رانده شود .  آکومولاتورهای هیدرولیک به سه دسته : پیستونی – دیافراگمی و نیز کیسه ای تقسیم می شوند .  به منبع زیر مراجعه شود

 

:http://www.iranfluidpower.com/pdf/accumulator/accumulator%20w.pdf

3-      اکومولاتور میکروکنترلر AVR چیست؟

اکومولاتور میکروکنترلر AVR

الگوریتم مرتب سازی درختی

4-       

5-       

کاربردهای آکومولاتور :

1-      بعنوان منبع قدرت

2-      خنثی کننده ضربات پمپ

3-      خنثی کننده ضربات فشار

4-      منبع قدرت اضطراری و یا استند بای = آماده بکار

5-      جبران کننده انبساط حرارتی

6-      جبران کننده نشتی

7-      متعادل کننده

8-      بعنوان ضربه گیر در سیستم فنر بندی ( تعلیق ) خودرو

شارژ و اندازه آکومولاتور :

فشار اولیه شارژ آکومولاتور باید به اندازه ای باشد که تقریباً همه سیال هیدرولیک شارژ کننده آکومولاتور هنگام تخلیه مجدد به سیستم توانایی کار مفید را داشته باشد .

در اکثر موارد فشار شارژ اولیه با برابر با حداقل فشار مورد نیاز سیستم برای انجام کار در نظر گرفته می شود .

معمولاً از گاز نیتروژن جهت شارژ آکومولاتور استفاده می شود زیرا این گاز نسبتاً ارزان بوده و ضمناً از خوردگی اجزاء آکومولاتور هم جلوگیری می کند آکومولاتورهای با فشار گازی بالای 200 پی اس آی توسط گاز نیتروژن خشک شارژ می شود . بعلت اینکه گاز اکسیژن قابل اشتعال است از این گاز استفاده نمی شود .

هر چند برای شارژ آکومولاتورهای آبی می توان از هوا استفاده کرد . ولی اگر آکومولاتور حاوی روغنهای معدنی باشد این کار توصیه نمی شود .

آکومولاتور در حجمهایی از 5/1 اینچ تا 10 گالن و با فشار گازی حتی تا 6000 psi وجود دارند .

Surge tank

آکومولاتور(Accumulator)

آکومولاتور (ذخیره کننده مایع و جداکننده آن از گاز)نوعی جدا کننده مایع از گاز که از ورود مبرٌد مایع به درون کمپرسور جلوگیری کرده و محل نصب آن روی خط مکش بین اواپراتور و نزدیک کمپرسور می باشد.

عنوان: اکومولاتور

اضافه شده در تاریخ 1386 / 5 / 6توسط مهندس فرید ابراهیمی زاده از واحد پتروشیمی ماهشهر.
تعداد بازدید این آیتم 1176می باشد.

 

آکومولاتور ها

آکومولاتور گازی

آکومولاتور گازی که نوع هی د روپنوماتیک نیز نامیده م ی شود نسبت به دو نوع وزن ه ای و فنری

دارای کاربردهای بیشتری است

می باشد

پذیری گاز، امکان ذخیره سازی انرژی پتانسیل در آکومولاتور گا ز ی را فراهم نموده است

. عملکرد این نوع آکومولاتور بر اساس قانون بویل در گازها. (در دمای ثابت، فشار گاز به نسبت عکس حجم آن تغییر می نماید ). خاصیت تراکم.

کاهش فشار سیستم موجب انبساط مجدد گاز و آزاد شدن انرژی ذخیره شده م ی گردد که این

امر رانده شدن سیال به داخل سیستم هیدرولیک را در پی خواهد داشت

آکومولاتورها به سه دسته کلی زیر تقسیم می گردد

-1 آکومولاتور پیستونی

در نوع پیستون ی ، پیستون به عنوان جدا کننده گاز از روغن عمل م ی کند

آکومولاتور های پیستونی، گران بودن هزین ه های ساخت و محدودیتهای ابعادی م ی باشد

کاربرد در سیستمهای عمل کننده در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین

آب بندی مناس ب

اصطکاک در آببندها مسئله ساز م ی باشد

:پیستونی

 2- دیافراگمی

 3- کیسه ای. عیب اصلی. قابلیت(با بهره بردن از اُ-رینگهای) از مزایای اصلی آنها بشمار م ی آید. در سیستمهای عمل کننده در فشار پایین،. این نوع آکومولاتور (بخاطر وجود نشتی ) باید در فواصل زمانی زیاد شارژ گرد د . بدلیل اینرسی پیستون و اصطکاک در آببندها، از این نوع آکومولاتور بعنوان جاذب ضربه و جبران کننده ضربانهای فشار استفاده نمیگردد.

آکومولاتور دیافراگمی

در آکومولاتور دیافراگمی ، دیافراگم جداکننده الاستیک بین روغن و گاز م ی باشد

. هنگام شارژ کامل، زائده تعبیه شده در کف دیافراگم، ضمن مسدود نمودن دریچه روغن، از کشیده شدن دیافراگم به داخل آن مجرا جلوگیری م ی نماید. شارژ و کنترل فشار آکومولاتور از طریق سوپاپ تعبیه شده در بالای آن صورت م یگیرد.

روغن ارسالی از پمپ به آکومولاتور، موجب تغییر شکل دیافراگم و ذخیره انرژی گشته که

هنگام نیاز، این انرژی آزاد شده و روغن اضافی جهت استفاده به سیستم برم ی گردد

. مهمترین مزیت این نوع آکومولاتور، وزن کم نسبت به حجم سیال خروجی میباشد که موجبات کاربردوسیع آن را در سیست مهای هوانوردی باعث گردیده است.

آکومولاتور کیسه ای

االاستیک

(Bladder) در آکومولاتور نوع کیس ه ای به منظور جدا سازی گاز از روغن از یک کیسهاستفاده شده است . به هنگام انبساط کامل کیسه، مجرای ورودی روغن، بواسطه یک شیرسوپاپی (محافظت شده در مقابل عملکرد سریع کیسه) مسدود می گردد. مزیت

آکومولاتور

 

شرکت : hydac - epe - olaier

انواع آکومولاتور

از اکومالاتورها برای جبران افت فشار لحظه ای روغن در سیستم های که با روغن هیدرولیک کار می کنند استفاده می شود.یک لایه دیافراگمی یک کپسول را به دو قسمت تبدیل می کند در قسمت بالا گاز نیتروژن قرار دارد و در قسمت پائین روغن وارد میشود و نیتروژن را فشرده می کند حال اگر افتی در مسیر اصلی روغن ایجاد شود فشار وارده به نیتروژن کم شده و نیتروژن انبساط پیدا کرده تا روغن را به مسیر اصلی برگرداند.

اکومالاتورها به سه دسته تقسیم می شوند:

اکومالاتور پیستونی:پیستون به عنوان جداکننده گاز از روغن عمل می کند.کاربرد در سیستمهای عمل کننده در دماهای بسیار بالا و بسیار پائین

اکومالاتور دیافراگمی:دیافراگم جداکننده الاستیک بین روغن و گاز می باشد.

اکومالاتور کیسه ای:در اکومالاتور نوع کیسه ای به منظور جدا سازی گاز از روغن از یک کیسه(bladder)الاستیک استفاده شده است.به هنگام انبساط کامل کیسه مجرای ورودی روغن بواسطه یک شیر سوپاپی در مقابل عملکرد سریع کیسه مسدود می گردد.

کاربردهای اکومالاتور

1_به عنوان منبع قدرت     2_خنثی کننده ضربانات پمپ     3_خنثی کننده ضربانات فشار    

4_جبران کننده نشتی       5_جبران کننده انبساط حرارتی   6_متعادل کننده

 7_منبع قدرت اضطراری یا اماده به کار

دستورهای بارگذاری و انتقال:

 برای بارگذاری از دستور"L" و برای انتقال از دستور "T" استفاده می‌شود. دستورات L و T غیر شرطی اند. زیرا به RLO وابسته نیستند.

 جهت مبادله مقادیر ورودی‌ها، خروجی‌ها یا فلگ‌ها نیاز به یک حافظه واسط می‌باشد که در قسمی بنام انباره یا آکومولاتور (Accumulator) موجود است.

 این حافظه از نوع رجیستر و شانزده بیتی است که معمولاً شامل شانزده بیت یا دو بایت با ارزش بالا و پایین می‌باشد.

دستور "L": برای بارگذاری اطلاعات از این دستور دستور "L" استفاده می‌نماییم که محتویات یک بایت فراخوانی و در انبارک جایگزین می‌شود.

L  IB      4

L       KD      5

L       KH      3

L       FY      5

...

اگر PLC ما دو انبارک داشته باشد با دستور «L IW ۴» شانزده بیت موجود در کلمه ورودی شماره چهار را به «ACCUME ۱» می‌فرستد.اگر در همین حالت «L IW ۶» اجرا شود اطلاعات «ACCUME ۱» به «ACCUME ۲» می‌رود و «IW ۶» به «ACCUME ۱» منتقل می‌شود.

دستور "T": برای انتقال اطلاعاتی که در انبارک‌ها موجود است به خروجی‌ها یا فلگ‌ها از این دستور استفاده می‌شود. مثلاً در برنامهٔ زیر با اجرای دستور اول محتویات «ACCUME ۱» به کلمه «خروجی هشت» کپی می‌شود.

دستورهای بارگذاری و انتقال: برای بارگذاری از دستور"L" و برای انتقال از دستور "T" استفاده می‌شود. دستورات L و T غیر شرطی اند. زیرا به RLO وابسته نیستند. جهت مبادله مقادیر ورودی‌ها، خروجی‌ها یا فلگ‌ها نیاز به یک حافظه واسط می‌باشد که در قسمی بنام انباره یا آکومولاتور (Accumulator) موجود است. این حافظه از نوع رجیستر و شانزده بیتی است که معمولاً شامل شانزده بیت یا دو بایت با ارزش بالا و پایین می‌باشد.

دستور "L": برای بارگذاری اطلاعات از این دستور دستور "L" استفاده می‌نماییم که محتویات یک بایت فراخوانی و در انبارک جایگزین می‌شود.

L  IB      4
L       KD      5
L       KH      3
L       FY      5
...

اگر PLC ما دو انبارک داشته باشد با دستور «L IW ۴» شانزده بیت موجود در کلمه ورودی شماره چهار را به «ACCUME ۱» می‌فرستد.اگر در همین حالت «L IW ۶» اجرا شود اطلاعات «ACCUME ۱» به «ACCUME ۲» می‌رود و «IW ۶» به «ACCUME ۱» منتقل می‌شود.

دستور "T": برای انتقال اطلاعاتی که در انبارک‌ها موجود است به خروجی‌ها یا فلگ‌ها از این دستور استفاده می‌شود. مثلاً در برنامهٔ زیر با اجرای دستور اول محتویات «ACCUME ۱» به کلمه «خروجی هشت» کپی می‌شود.

آکومولاتور می تواند وسیله ای برای جلوگیری از سرج یا Surge موجی است که حامل یه اختلاف فشار ناگهانی است .

اگه این سرج به تجهیزات دوار و یا اندازه گیری و یا سایر تجهیزات حساس برخورد کنه بهشون آسیب می رسونه و نیز به لوله کشی و اتصالات نیز ممکنه آسیب بزند

.................

نویسنده : مد توک : ۳:٠٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم